Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve “Kolektif Yumurta Şenliği”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve “Kolektif Yumurta Şenliği”

Ankara Üniversitesi, şüphesiz Türkiye‘nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Özellikle üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye‘nin siyasal yaşamında önemli bir yere sahip. Hal böyle olunca Ankara Üniversitesi de Siyasal Bilgiler Fakültesi de hemen herkesçe ciddiye alınmakta ve saygı görmekte.

Son günlerde Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi adını çok daha fazla duymaya başladık. Geçtiğimiz günlerde bu fakültede gerçekleştirilen “Türkiye’de Anayasa” konulu konferans yazılı ve görsel basında oldukça geniş bir şekilde yer aldı.
 
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum‘un konuşmacı oldukları “Türkiye’de Anayasa” konulu konferans, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin aşırı protesto gösterileri nedeniyle tam olarak gerçekleştirilemeden son buldu. Öğrenciler, öncesinde Süheyl Batum‘un konuşmasını engellediler ve sonrasında da “Kolektif Yumurta Şenliğine Hoşgelginiz” pankartı açarak Burhan Kuzu‘ya yumurta yağdırdılar.
Yaşanan bu olaylar nedeniyle Ankara Üniversitesi ve özellikle de Siyasal Bilgiler Fakültesi adına üzüldüm. Çoğu zaman  benzer düşünceleri paylaştığım bu üniversite öğrencilerinin protestolarını haklı bulmakla beraber protesto yöntemlerini yanlış buluyorum. Kaba kuvvetle ve ciddiyetten uzak eylemlerle bir yerlere varılamayacağını, bu tür protesto gösterilerinin Ankara Üniversitesi‘nin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nin ciddiyetini ve saygınlığını zedelediğini düşünüyorum. Yapılan protesto gösterisi sonrasında haklı söylemlerine rağmen haksız olan taraf ne yazık ki Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri oldu!
Türkiye‘nin ciddi bir değişim, dönüşüm yaşadığı şu günlerde Ankara Üniversitesi‘nin de Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nin de daha farklı ve etkili bir dil geliştirerek protestolarını seslendirmesini isterdim. Öğrencilere uygulanan polis şiddetini protesto etmek için daha farklı ve etkili yöntemler denenebilirdi. Ne yazık ki Siyasal Bilgiler Fakültesi kendinden bekleneni, en azından bu seferlik, yapamadı.

Tüm bu eleştirilerime karşın, şunu da belirtmek isterim: üniversitelerde hocaların sus pus bir kenara sindikleri şu dönemde, üniversite öğrencilerinin böylesine seslerini yükseltebilmeleri üniversitelerdeki hocalara iyi bir ders olmalı. Üniversitelerdeki profesörlerin söyleyemediklerini, yanlış yöntemler kullanarak da olsa, üniversite öğrencilerinin söyleyebiliyor olmaları Türkiye’nin geleceği açısından umut verici.

Takip edin!
Okan Yüksel

Uluslararası İlişkiler, Medya ve İletişim öğrenimi gördü. Politik Akademi ve Medya Akademi'yi kurdu. İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği'nin (İGBD) kuruluşunda görev aldı. Olay TV'de dış haber editörü olarak profesyonel gazeteciliğe başladı. 2014'te Al Jazeera Türk'e katıldı. 2015 ortasında Anadolu Ajansı'nın sosyal medya yöneticisl oldu. Okan Yüksel'in blog, makale ve haber dallarında 6 ödülü, "İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı" adlı bir kitabı bulunuyor. Uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim teknolojileriyle ilgileniyor.

Bir Cevap Yazın

Paylaşım
Daha fazla Felsefe & Düşünce, Memleket Meselesi
Türkiye’de ve Dünyada Eğitim Sorunu

Eğitim; siyasal, kültürel ve ekonomik boyutları olan, insanın doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte kendine kattığı değerler bütünü olarak tanımlanabilir. Bu...

İletişim Teknolojileri, Medya ve Sansür

Yaklaşık olarak bir haftadır bloguma Türkiye'den erişim sorunu yaşanmakta idi. Bu sorunun altında yatan sebep neydi, bilmiyorum. Tek bildiğim bu...

Daha Yaşanılabilir Bir Dünya İçin: Sürdürülebilir Kalkınma

Uzun zamandır çevre ile ilgili yazılar kaleme alıyorum. Çevre sorunları üzerinde durduğum hemen her yazıda “sürdürülebilir kalkınma” üzerinde duruyor ve...

Kapat