Çevre Bilinci ve Stockholm Konferansı

Dünyanın karşı karşıya kaldığı çevre sorunları ne yazık ki ülkeler arasındaki sınırları tanımamakta ve küresel boyutlara ulaşmaktadır.
Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, nükleer atıklar, aşırı nüfus artışı, biyolojik çeşitliliğin azalması ve özellikle toprak, su  ve hava kirliliği içinden çıkılmaz küresel sorunlara sebep olmaktadır.
Küresel çevre sorunlarının farkına varılıp, çözüm arayışlarının başlaması 18. yüzyılın sonlarında başlamış olsa da bu çerçevede ilk ciddi uluslararası konferans 5 Haziran 1972 tarihinde Stockholm‘de başlayan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı olmuştur. Türkiye dahil 113 devletin katıldığı konferans, aynı zamanda çevre sorunlarının politik bir olgu haline gelmesinin de önünü açmıştır.
Konferans boyunca çevre kirliliği üzerinde durulmuş ve çevrenin korunması gerekliliği sürekli olarak vurgulanmıştır. Konferansta savunulan görüş, ekonomik kalkınmanın çevre ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Böylelikle tüm canlıların yaşam kaliteleri artacak ve çevre kirliliği nispeten azaltılacaktır.
Konferansın başlangıç tarihi olan 5 Haziran, günümüzde dünya çevre günü olarak kutlanmaktadır.
Takip edin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir