İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı Programı

Gelişen bilgisayarların ve hayatımızı adeta çepeçevre sarmaya başlayan internetin hayatımızda yarattığı en önemli değişimlerden bir tanesi de medya sektörünün dönüşümü oldu. Medya ve iletişim, öncesinde hayal edilemeyecek bir şekilde değişti ve gelişti. Bugün geldiğimiz noktada  alternatif medya olarak da adlandırılan internet üzerinden yayın yapan ve milyonlarca okuyucuya/izleyiciye ulaşmış bir yayın türü ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yayın türü; elektronik yayıncılık ya da internet gazeteciliği ve yayıncılığı olarak adlandırılmaktadır.

Medya saktörünün bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler paralelinde değişip, dönüşmesi şüphesiz tüm bir medya sektörünü etkilemiştir. Önümüzdeki dönemde medya kuruluşları internet altyapısını kullanarak yayınlar yapacak ve bu nedenle internet gazeteciliği ve yayıncılığı alanında uzmanlaşmış personele ihtiyaç duyulacaktır. İş bu personelin öğretimine tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başlanmıştır.

Şu an itibariyle Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi‘nde İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı Programı açılmış ve öğrenciler bu alanda öğrenim görmeye başlamışlardır. İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı Programı‘nda öğrenim gören öğrenciler, genel olarak; temel gazetecilik, sosyoloji, iletişim, haber toplama ve yazma, web tasarım, uygulamalı internet gazeteciliği, internet radyo yayıncılığı, internet televizyoncluluğu, girişimcilik ve benzeri dersleri görmektedirler.

İki yıllık öğrenimi boyunca tüm derslerinde başarılı olan öğrenciler, öğrenimlerini Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı olarak lisans düzeyinde de devam ettirme şansına sahiptirler. Bu anlamda İnternet Gazteciliği ve Yayıncılığı Programı mezunları; Yönetim Bilişim Sistemleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İletişim ve Tasarımı, Medya ve İletişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik, Basın ve Yayın, İletişim, Televizyon Gazeteciliği lisans bölümlerine devam edebilmektedirler.

İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı alanında yaşanan nitelikli personel talebi göz önünde bulundurulursa, bu bölümden mezun olacak öğrencilerin istihdam sorunlarının diğer bölümlere nazaran çok daha az olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında görev alarak ya da diyalog içinde olarak henüz öğrenci iken istihdam edilme şansı da yakalanabilir. Türkiye çapında faaliyet gösteren İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği gibi sivil toplum kuruluşları profesyoneller ile öğrencileri bir araya getirmektedir. Ayrıca İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı Facebook Topluluğu gibi birçok sosyal medya topluluğunda alanla ilgili duyuru ve haberler yer almaktadır. Bu ve benzeri topluklar arasında yer alarak öğrencilerin kendilerini gösterme ve geliştirme şansları çok daha fazla olacaktır.

Takip edin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir