Etiket küresel çevre sorunları

Çevre Bilinci ve Stockholm Konferansı

Dünyanın karşı karşıya kaldığı çevre sorunları ne yazık ki ülkeler arasındaki sınırları tanımamakta ve küresel boyutlara ulaşmaktadır.
Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, nükleer atıklar, aşırı nüfus artışı, biyolojik çeşitliliğin azalması ve özellikle toprak, su  ve hava kirliliği içinden çıkılmaz küresel sorunlara sebep olmaktadır.
Küresel çevre sorunlarının farkına varılıp, çözüm arayışlarının başlaması 18. yüzyılın sonlarında başlamış olsa da bu çerçevede ilk ciddi uluslararası konferans 5 Haziran 1972 tarihinde Stockholm‘de başlayan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı olmuştur. Türkiye dahil 113 devletin katıldığı konferans, aynı zamanda çevre sorunlarının politik bir olgu haline gelmesinin de önünü açmıştır.
Konferans boyunca çevre kirliliği üzerinde durulmuş ve çevrenin korunması gerekliliği sürekli olarak vurgulanmıştır. Konferansta savunulan görüş, ekonomik kalkınmanın çevre ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Böylelikle tüm canlıların yaşam kaliteleri artacak ve çevre kirliliği nispeten azaltılacaktır.
Konferansın başlangıç tarihi olan 5 Haziran, günümüzde dünya çevre günü olarak kutlanmaktadır.

Dünden Bugüne Küresel Çevre Sorunları

Sanayi Devrimi‘nden bugüne, üretimin ve aynı zamanda tüketimin sürekli bir artış göstermesi dünyayı ciddi çevre sorunları ile karşı karşıya bırakmıştır.
Tek hammadde kaynağımız ve atık depomuz dünya; her geçen gün daha fazla sömürülmekte ve kirletilmektedir. Bu süreç tüm insanlık ve özellikle gelecek nesiller adına kaygı verici bir aşamaya ulaşmıştır.
Çevre sorunları tüm dünyayı etkilemektedir: ne yazık ki ülkeler arasındaki sınırlar çevre sorunlarının yayılmasına engel olamamaktadır. Okyanus ötesinde salınan zehirli gazlar okyanusları, kıtaları aşabilmekte ve tüm dünyaya yayılmaktadırlar. Bu noktada çevre sorunları küresel bir boyut kazanmakta ve dünya üzerinde yaşayan her insanı ilgilendirmektedir.
Dünyamızın karşı karşıya kaldığı küresel çevre sorunlarının belli başlıları şu şekilde sıralanabilir:

 

  • Küresel Isınma ve Sera Etkisi
  • Ozon Tabakasının İncelmesi ve Artan Ultraviyole Işınlar
  • Su, Toprak ve Hava Kirliliğinin Artması
  • Hızlı Nüfus Artışı
  • Tüm Dünyada ve Özellikle Yağmur Ormanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Azalması
  • Doğal Kaynakların Aşırı İsrafı Sonrası, İş Bu Kaynakların Tüketilmesi