İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği

Gelişen bilgisayarların ve dünyamızı çepeçevre sarmaya başlayan internetin hayatımızda yarattığı en önemli değişimlerden birisi de medya sektörünün dönüşümü oldu. Medya ve iletişim, öncesinde hayal edilemeyecek bir şekilde değişti ve gelişti. Öyle ki bugün hemen herkesin kolaylıkla ulaşabildiği teknolojileri bundan bir iki yüzyıl öncesinde birilerine anlatsaydınız sizinle muhtemelen alay edilirdi. Ki onlara da kızamazdınız çünkü 1865 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lincoln‟ün ölümü Londra‟da ancak 12 gün sonra duyurulabiliyordu. Bugün ise sıradan bir internet kullanıcısı, Amerika’da olan bir olayı anında dünyanın her yerinden izlenebiliyor.
Birşeyler ciddi anlamda değişti ve söz konusu bu değişim yazılı ve görsel basını da etkiledi, etkiliyor!

Değişen gazetecilik ve ortaya çıkmaya başlayan internet gazeteciliği ve blog yazarlığı Türkiye’de de kendinden söz ettirmeye başlamış bulunmakta. Sosyal, ekonomik ve siyasal etkilerini gördüğümüz bu sürece kayıtsız kalmak pek mümkün görünmüyor. Fakat değişime ayak uydurmak da sanıldığı kadar kolay değil…
İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği (İGBD), yaşanan değişimi anlamak, anlatmak ve bu alanlarda çalışmalar yürütmek için Levent Özen, Nuri Kolaylı, Sinan Tunç ve Okan Yüksel‘in öncülüğünde Bursa’da kuruldu. Dernek, internet altyapısında ve gelişmekte olan mecralarda gerçekleştirilen söz konusu dijital ve elektronik medya yayınlarını, haber sitelerini, haber çalışanlarını, blogları ve blog yazarlarını kapsamakta. İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği bu alandaki yayıncıları bünyesinde toplayarak, internet haber ve blog yayıncılığını bir uzmanlık dalı haline getirmek, blog yazarlarına mesleki kimlik kazandırmak, konuyla ilgili yasaların yapılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu konularda faaliyet göstermek amacıyla  kuruldu.
İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği, ayrıca, klasikleşmiş gazetecilik anlayışını internet ve blog ortamına taşınması için faaliyette bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacını taşımaktadır.

Önümüzdeki süreçte İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği adını çokça duyacağınızı düşünüyorum, dilerim sizlerle de birlikte, hep beraber güzel bir sinerji ortaya koyabiliriz…

Takip edin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir