Daha Yaşanılabilir Bir Dünya İçin: Sürdürülebilir Kalkınma

Uzun zamandır çevre ile ilgili yazılar kaleme alıyorum. Çevre sorunları üzerinde durduğum hemen her yazıda “sürdürülebilir kalkınma” üzerinde duruyor ve “sürdürülebilir kalkınma”nın önemini vurguluyorum.
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, “sürdürülebilir kalkınma”yı şu şekilde tanımlamakta: “Sürdürülebilir Kalkınma, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşımdır. 
Dr. Esra Nemli, Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayiinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamları adlı çalışmasında, sürdürülebilir kalınmayı şu şekilde tanımlıyor: “Sürdürülebilir kalınma, gelecek nesillerin varlığının, ‘doğal sermaye’nin korunmasına bağlı olduğuna vurgu yapan bir kavramdır.” 
 
Yine aynı çalışmada yer alan bir diğer sürdürülebilir kalkınma tanımı da şu şekildedir: “Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılanmasıdır.” 

 

Peki, sürdürülebilir kalkınma nasıl mümkün olacaktır?
Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların kullanımını ne gibi şartlara bağlamaktadır?
Sürdürülebilir bir kalkınma için doğal kaynaklar, yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklar olarak sınıflandırılmakta ve kullanımları şu şartlara bağlanmaktadır:

Yenilenebilir doğal kaynakların kullanımı sırasında, sınır; kaynakların kendilerini yenileyebilme sınırlarıdır. Örneğin bir deniz içerisindeki balıkların yıllık avlanma sınırı, bir yılda o balıkların üretebileceği balık sayısı kadardır. Daha fazla avlanma ile iş bu denizdeki balık varlığı olumsuz etkileyecek ve belki de balıkların soyu tükenecektir. 

Yenilenemez doğal kaynakların kullanım sınırı ise, yenilenemez doğal kaynakları ikame edecek yenilenebilir doğal kaynakların yenilenme oranlarından fazla olamaz. 
Sürdürülebilir kalkınma açısından doğaya bırakılan atıklar da önemlidir. Bu süreçte de yenilenebilirlik çerçevesinde hareket edilmekte ve doğaya bırakılan atıkların seviyesi, doğanın o atıkları ortadan kaldırma seviyesinden fazla olmamalıdır. Aksi halde dünyamız her geçen gün biraz daha kirlenecek ve belki yıllar sona bir çöplüğe dönecektir!
Takip edin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir